Arrangment / Umowa

Arrangment

Oh beautiful
Not first
And not lonely
But maybe gracious
My hope is in you
Because you’re excellent
Let us love
I lay my heart before you


Umowa

O piękna
Niepierwsza
Choć niesamotna
Może łaskawa
Nadzieja ma w Tobie
Bo wiem żeś wspaniała
Pozwólmy na miłość
Serce swe składam